Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Pályázati kiírás önkormányzati ingatlanra Hajmáskér

Populáris hír

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.10. 12:00 óra

Hajmáskér Község Önkormányzata, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelet 9. § értelmében pályázatot hirdet meg a Hajmáskér 616/131. hrsz alatti „kivett beépítetlen” megnevezésű 3891 m2 területű ingatlan értékesítésére.

 

A pályázat kifüggesztésének ideje: 2023.10.30.

A pályázat levételének dátuma: 2023.11.10. (péntek) 12:00 óra

 

Az ingatlan adatai:

 • Megnevezés: kivett beépítetlen terület
 • Hrsz.: 616/131 hrsz.
 • Területe: 3891 m2
 • Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása:KI-2
 • Az ingatlan megállapított értéke: 3.500.000,- Ft (Általános forgalmi adó mentes)
 • Pályázati biztosíték: 350.000 .-Ft

 

A pályázat benyújtásának feltétele:

 • A pályázati biztosíték az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11748007-15428756 számlájára, 2023.11.10. napján, 12:00 óráig befizetésre került.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.10. 12:00 óra
 • A pályázatot papír alapon, zárt borítékban a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) kell benyújtani postai úton vagy személyesen. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Hajmáskér, 616/131 hrsz. ingatlan értékesítése”.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, személyi számát, adóazonosító jelét/adószámát, anyja nevét, pontos lakcímét, nyilatkozatát, állampolgárságára vonatkozóan, meghatalmazott esetén meghatalmazását,
 • jogi személy esetén a társaság megnevezését, székhelyét, statisztikai számjelét, cégbírósági bejegyzés számát, adószámát, képviselő nevét, aláírási címpéldányát,
 • a tervezett tevékenység vagy tevékenységi kör megnevezését,
 • a pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
 • a pályázati biztosíték visszafizetéséhez a pályázó átutalási számlaszámát és
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
 • jogi személy esetén, a pályázó nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont (b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
 • a pályázó ajánlata az ingatlanra (forintban). Érvényesség feltétele, hogy az ajánlott ár nem lehet alacsonyabb, mint az ingatlan megállapított értéke azaz 3.500.000,- Ft.

A pályázat bontásának helye és ideje: 2023.11.13. 14:00óra

 

Helyszín: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

A pályázati tárgyalás lebonyolítása a pályázat kiírójának a feladata.

A pályázónak vagy meghatalmazottjának a pályázatok kibontásakor minden külön értesítés nélkül meg kell jelenni.

A pályázati tárgyaláson a pályázókon, a levezető elnökön és jegyzőkönyvvezetőn kívül még legalább egy (független) személy részt vesz. Az ott elhangzottakról folyamatosan vezetett jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a pályázati tárgyalást levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a (független) személy és a pályázó aláír. A pályázatot a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó nyeri, azonos összeg esetén a versenyeztetési szabályzatban foglaltak szerinti licitálással dől el, ki lesz a nyertes.

A szerződéseket a pályázati eljárást (képviselő-testületi döntés napját) követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a vételár megfizetéséhez hitel felvétele szükséges, úgy a hitelintézeti döntést követő 30 napon belül kell a szerződést megkötni. A vételár kifizetése a szerződéskötéskor kerül meghatározásra, de maximum 60 nappal a szerződéskötést követően ki kell egyenlíteni.

Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat nem egyenlíti ki, úgy a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti, és a versenyeztetési eljárást ismételten le kell folytatni.

Amennyiben a versenyeztetés eredménytelen volt, a versenyeztetést – szükség esetén módosított pályázati feltételekkel – ismételten le kell folytatni.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Köbli Miklós polgármestertől lehet kérni a 30/2266211 telefonszámon.

Hajmáskér, 2023.10.30.