Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör

Populáris hír

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.15. 00:00

Álláspályázat

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében


Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A beérkező számlák bankforgalmon keresztül történő kifizetésének pénzügyi előkészítése, bonyolítása. Feladata a számlák, szerződések iktatása, kontírozása, nyilvántartása, analitikus nyilvántartások vezetése, a havi, negyedéves, éves zárások
előkészítésének ellátása. Kimenő számlák elkészítése, követelések nyilvántartása. Folyamatosan figyelemmel kíséri a hátralékosokat, a fizetési határidőt követően fizetési felszólítást küld. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés (megrendelések bonyolítása, nyilvántartások vezetése, számlázás, egyeztetés a társszervekkel). Ellenjegyzési feladatok ellátása.


Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Hajmáskér
Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 31.).
- Elektronikus úton dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző részére a [email protected] email címen keresztül - Személyesen: 8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 31.


A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A kinevezés határozatlan idejű és a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth-Menczel Krisztina nyújt a 88/587- 470 telefonszámon.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:
- Középfok - szakképzettség, Egyéb végzettség, Középfok - szakképzettség, egyéb végzettség, középfokú végzettség a 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet I/19. pont szerint
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- mérlegképes könyvelői képesítés
- Nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai szerint együttalkalmazási tilalomról és összeférhetetlenségről
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


Egyéb pályázati előnyök:
- felsőfokú végzettség
- államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség
- legalább 2 év államháztartási területen könyvelésben szerzett gyakorlat


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.15. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.22. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hajmasker.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.16.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.