Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Hirdetmény

Közszolgálati hír

A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartásban történő rendezése

Földhivatali Osztály 5.

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

tel.:88/620-750, e-mail: [email protected]

 

HIRDETMÉNY

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2023.10.16

A hirdetmény levételének napja: 2024.01.15

Eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 5. (Veszprém)

 

Az ügy száma: 420188/2023

Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján.

 

Az ingatlan(ok) helyrajzi száma:

  1. HAJMÁSKÉR zártkert 1047 (II/2. sorszámon tulajdoni hányad 2/10)

 

A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére

álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:

neve: Vadas Gábor

születési neve: Vadas Gábor

születési helye:

születési ideje:

anyja neve:

lakcíme: Ismeretlen.,

 

A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.

 

Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.

 

Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és a fenti tulajdoni hányadok tekintetében az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét.

Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan- nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni akkor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából.

 

Veszprém, 2023.10.02.

Takács Szabolcs

főispán

nevében és megbízásából:

 

Horváth Ilona

ingatlan-nyilvántartási

ügyintéző

A hirdetményt kapják:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata (KRID: 256105928 Rövid név: HKO, honlapjára és hirdetőtáblájára )

2. Vadas Gábor (Ismeretlen., /hirdetményi úton/)

3. https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/ ()

4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal PGF Informatika Osztály ()

5. Irattár

6. Koronczai Lajos (8200 VESZPRÉM , CHOLNOKY JENŐ UTCA 9/A.)

7. Vadász József Imréné (8105 PÉTFÜRDŐ , MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 11.)

 Földhivatali Osztály 5.
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.
tel.:88/620-750, e-mail: [email protected]HIRDETMÉNY


A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.


A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2023.10.10
A hirdetmény levételének napja: 2024.01.09
Eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 5. (Veszprém)
Az ügy száma: 419825/2023
Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján.


Az ingatlan(ok) helyrajzi száma:
1. HAJMÁSKÉR külterület 073/17 (II/8. sorszámon tulajdoni hányad 39270/831876)


A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:
neve: Zergi Sándor
születési neve: Zergi Sándor
születési helye:
születési ideje:
anyja neve:Nyitrai Katalin
lakcíme: Burton,Statner Seuntmorpe, Anglia Lines


A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.


Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.


Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és a fenti tulajdoni hányadok tekintetében az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét.


Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan- nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni akkor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik
nap.


Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából.


Veszprém, 2023.09.27.


Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:


Horváth Ilona
ingatlan-nyilvántartási
ügyintézo


A hirdetményt kapják:
1. Hajmáskér Község Önkormányzata (KRID: 256105928 Rövid név: HKO, honlapjára és hirdetőtáblájára )
2. Zergi Sándor (Burton,Statner Seuntmorpe, Anglia Lines)
3. https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/ ()
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal PGF Informatika Osztály ()
5. Irattár
6. Havasiné Kremó Andrea (8100 VÁRPALOTA , HÓVIRÁG UTCA 4.)
7. Tóthné Takács Ibolya Katalin (8192 HAJMÁSKÉR , SZEDERFA UTCA 1.)
8. Takács Tamás (8192 HAJMÁSKÉR , JÓKAI MÓR LAKÓTELEP 1. A. lph. földszint 3. ajtó)
9. Koczab Géza Vilmos (8192 HAJMÁSKÉR , SZÉCHÉNYI ISTVÁN UTCA 25.)

 

Földhivatali Osztály 5.

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

tel.:88/620-750, e-mail: [email protected]