Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Tájékoztatás fúrt és ásott kutak engedélyeztetéséről

Közszolgálati hír

Nem kell engedély a 2024. előtt engedély nélkül fúrt háztartási kutakra, ha azok nem mélyebbek 50 méternél.

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy nem kell engedély a 2024. előtt engedély nélkül fúrt háztartási kutakra, ha azok nem mélyebbek 50 méternél.

A Magyar Közlöny 2023. évi 91. számában kihirdetésre került a „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „45/N. § (1) A 2024. január 1. előtt létesített, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági célú kút fennmaradásához nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés. (2) Mentesül a 29.  § (4) bekezdése szerinti vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági célú kút üzemeltetője. (3) A mezőgazdasági célú kút üzemeltetője felelős azért, hogy a felszín alatti vizet – az e törvényben foglaltak figyelembevételével – csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás mennyiségi egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények. A vízügyi hatóság e kötelezettség betartását a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének bevonásával ellenőrizheti. Ha a mezőgazdasági célú kút üzemeltetőjének vízhasználata veszélyezteti más engedélyezett vízhasználatok biztosítását vagy károsítja a felszín alatti vízkészleteket, a veszélyeztetés, károsítás megszüntetése érdekében a vízügyi hatóság hivatalból, vagy a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének kezdeményezésére a mezőgazdasági célú kút üzemeltetőjét megelőző és kárelhárító intézkedésekre kötelezi.”

Ez a módosítás alapvetően a talajvízkutak létesítési és utólagos fennmaradási engedélyezésére, illetve azok egy részének jövőbeni szükségtelenségére terjed ki, illetve a 2024. 01. 01. előtt engedély nélkül létesített kutak fennmaradásának vízgazdálkodási bírságmentességét fogalmazza meg. A bírságmentesség a háztartási célú talajvízkutakra és az öntözési, illetve állattartási célú mezőgazdasági talajvízkutakra nézve nincs feltételhez kötve, az egyéb kutakra vonatkozóan azonban az engedélyezési eljárást 2023. 12. 31-ig kérelmezni kell.

Nem kell fennmaradási engedélyt kérni amennyiben a kút teljesíti az alábbi feltételeket:
(függetlenül attól, hogy érint kockázatos területet vagy sem)

  • háztartási vagy öntözés, állattartás (mezőgazdasági) célú,
  • nem érint karszt- vagy rétegvizet (azaz talajvizes)
  • 2024.01.01. előtt létesült

– ezen kívül, bármilyen más egyéb célból használt kutakra továbbra is kell fennmaradási engedélyt kérni.

 

Létesítési engedélyezés:
– háztartási és öntözés, állattartás céljából létesítendő talajvizes kutakra nem kell létesítési engedélyt kérni, sem bejelenteni, amennyiben az kockázatmentes területre esik. Kockázatos területen bejelentésköteles a kút létesítése.
– minden más esetben engedélyköteles a kút létesítése

Fontos, hogy a védendő területen fúrt kutak továbbra is csak a vízügyi hatóságnak való bejelentéssel létesíthetők, üzemeltethetők és szüntethetők meg.

 

Hajmáskér, szeptember 12.

                                                                                                      

                                                                             dr. Flőrich-Tóth Ágnes

                                                                     jegyző

 

Borítóképünk illusztráció!