Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Pályázat ingatlan értékesítésére

Közszolgálati hír

Cím

Hajmáskér Község Önkormányzata pályázatot hirdet meg a Hajmáskér 607/24. hrsz alatti „kivett beépítetlen” megnevezésű 2170 m2 területű ingatlan értékesítésére.

Pályázati kiírás

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelet 9. § értelmében pályázatot hirdet meg a Hajmáskér 607/24. hrsz alatti „kivett beépítetlen” megnevezésű 2170 m2 területű ingatlan értékesítésére.

 

A pályázat kifüggesztésének ideje: 2022.09.30.

A pályázat levételének dátuma: 2022.10.07. 12:00 óra

 

 

Az ingatlan adatai:

 • Megnevezés: kivett beépítetlen terület
 • Hrsz.: 607/24 hrsz
 • Területe: 2170 m2
 • Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása: LK
 • Az ingatlan értékbecslő által megállapított értéke: 10.200.000,- Ft (ÁFA mentes)
 • A pályázati biztosíték összege: 1.000.000,- Ft

 

A pályázat benyújtásának feltétele:

 • A pályázati biztosíték az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11748007-15428756 számlájára, 2022.10.07. napján, 15:00 óráig befizetésre került.
 • Az ingatlan közműellátottság nélküli, a közmű kiépítése a pályázó feladata.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 10.07. 12:00 óra
 • A pályázatot papír alapon, zárt borítékban a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) kell benyújtani postai úton vagy személyesen. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Hajmáskér 607/24 hrsz.. ingatlan értékesítése”.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, személyi számát, adóazonosító jelét/adószámát, anyja nevét, pontos lakcímét, nyilatkozatát, állampolgárságára vonatkozóan, meghatalmazott esetén meghatalmazását,
 • jogi személy esetén a társaság megnevezését, székhelyét, statisztikai számjelét, cégbírósági bejegyzés számát, adószámát, képviselő nevét, aláírási címpéldányát,
 • a tervezett tevékenység vagy tevékenységi kör megnevezését,
 • a pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
 • a pályázati biztosíték visszafizetéséhez a pályázó átutalási számlaszámát és
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
 • jogi személy esetén, a pályázó nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont (b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

A pályázat bontásának helye és ideje: 2022.10.10. 10:00 óra

Helyszín: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. Tanácsterem.

A pályázati tárgyalás lebonyolítása a pályázat kiírójának a feladata.

A pályázónak vagy meghatalmazottjának a pályázati tárgyaláson minden külön értesítés nélkül meg kell jelenni.

A pályázati tárgyaláson a pályázókon, a levezető elnökön és jegyzőkönyvvezetőn kívül még legalább egy (független) személy részt vesz. Az ott elhangzottakról folyamatosan vezetett jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a pályázati tárgyalást levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a (független) személy és a pályázó aláír.

A szerződéseket a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a vételár megfizetéséhez hitel felvétele szükséges, úgy a hitelintézeti döntést követő 30 napon belül kell a szerződést megkötni.

Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat nem egyenlíti ki, úgy a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti, és a versenyeztetési ismételten le kell folytatni.

Amennyiben a versenyeztetés eredménytelen volt, a versenyeztetést – szükség esetén módosított pályázati feltételekkel – ismételten le kell folytatni.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Köbli Miklós polgármestertől lehet kérni a 30/226-62-11 telefonszámon.

Hajmáskér, 2022.09.30.