Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

A mezőgazdasági őstermelők bejelentési és adózási kötelezettségeiről

Közszolgálati hír

Kérjük, hogy a fenti szabályokat már a 2021-es adóévről benyújtandó iparűzési adóbevallásoknál is alkalmazzák.

TÁJÉKOZTATÓ
A mezőgazdasági őstermelők éves bevételtől függő bejelentési és adózási
kötelezettségeiről

 

A helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvény 35.§ (2) bekezdése értelmében a helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó.

E törvény 52.§ 26. pontja szerint vállalkozó:

  • személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
  • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja,
  • jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,
  • egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak.

Az az egyéni vállalkozónak nem minősülő mezőgazdasági őstermelő tehát, akinek az őstermelésből származó éves bevétele 2021.01.01-től az éves minimálbér 50%-át meghaladja (ez 2021-ben 1.004.400 Ft, 2022-ben 1.200.000 Ft), az iparűzési adó alanyává válik, és bejelentkezési kötelezettség terheli. A bejelentkezési kötelezettségének a „Bejelentkezés, Változás-bejelentés” nyomtatványon tehet eleget.

Az őstermelőnek, ha a fentiek alapján iparűzési adó bevallási kötelezettsége van, annak határideje: az adóévet követő év május 31-e. A bevallási kötelezettségének a „Helyi iparűzési adóbevallás” nyomtatványon tehet eleget (NAV/ÁNYK nyomtatványon).

Az Adóhivatalunkhoz már bejelentkezett őstermelőnek, ha a jogszabályban előírt bevételt nem haladja meg, elég a „Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot” benyújtania az adóévet követő év május 31-éig.

 

Ha a mezőgazdasági őstermelő több önkormányzat illetékességi területén végez iparűzési tevékenységet, azaz több településen van művelés alatt álló (saját tulajdonú vagy bérelt) termőföldje, akkor az iparűzési adó alapját meg kell osztania a székhelye, illetve a telephelye(i) szerinti települési önkormányzatok között. Amennyiben a magánszemélynek a föld fekvése szerinti adóhatóságnál (önkormányzatnál) több földje is van, akkor legalább egyet be kell jelenteni. Ilyen esetben a földterület helyrajzi számát kell megadni telephelyként.
A vállalkozót az adóalap megosztásának kötelezettsége azon település vonatkozásában is terheli, ahol nincs bevezetve az iparűzési adó. 

Az adóalany az iparűzési adó alapjának megosztását a helyi adókról szóló törvény melléklete szerint köteles teljesíteni. Ez őstermelők esetében általában az eszközérték-arányos módszer szerint történhet, ahol termőföld esetében aranykoronánként 500 Ft-ot kell figyelembe venni. Az őstermelő összes eszközértékének (földterületének) összegét 100 százaléknak véve, meg kell állapítani az egyes településekre eső eszközértékek százalékos arányát, és az adó alapját ezen százalékok alapján kell megosztani a települések között.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adómegállapítás ezen módjának választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi adóalany az adószámmal rendelkező adóalany adóévi adóbevallásában nyilatkozik. A családi gazdálkodó a családi gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettséget a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint is teljesítheti.

Kérjük, hogy a fenti szabályokat már a 2021-es adóévről benyújtandó iparűzési adóbevallásoknál is alkalmazzák.

 

Tekintettel arra, hogy a jogszabály módosulását először a 2021. adóévre kell alkalmazni, Adóhatóságunk a 2022. június 30-ig beérkezett bejelentéseket és bevallásokat késedelmi kamattal nem terheli.

 

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal