Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!
Régi weboldal

Felhívás ebösszeírással kapcsolatban!

Közszolgálati hír

A Hivatal dolgozói az ősz folyamán végig járják a falut és az önkormányzati nyilvántartást ellenőrzik. Azoknál az ebeknél, akik nincsenek bejelentve ebösszeíró adatlap kerül a postaládába.

Felhívás ebösszeírással kapcsolatban

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - 2020. november 1. napjától kérte az ebösszeíró adatlapok leadását, azonban sajnálatos módon nagyon kevés bejelentés érkezett a Hivatalba. Erre tekintettel a Hivatal dolgozói az ősz folyamán végig járják a falut és az önkormányzati nyilvántartást ellenőrzik. Azoknál az ebeknél, akik nincsenek bejelentve ebösszeíró adatlap kerül a postaládába. Tájékoztatom továbbá, hogy az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

 

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. sz. alatti címre küldve,
  • elektronikusan a nepesseg@hajmasker.hu e-mail címre továbbítva,
  • személyesen a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán leadva.

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát A Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
  • Az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető.

 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, aki még nem adta le az ebösszeíró adatlapot az tegye meg legkésőbb 2021.10.15. napjáig. A jövőben a megfelelő állattartás ellenőrzésére nagy hangsúlyt fog fektetni a Hivatal, kérem a felelős állattartásra!

 

Együttműködésüket előre is köszönöm.

 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k.

                                                                                              jegyző