Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Tanévkezdési támogatás 2021

Közszolgálati hír

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete beiskolázási támogatást biztosít.

TÁJÉKOZTATÁS

Tanévkezdési támogatás igényléséről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján beiskolázási támogatást biztosít.

A támogatás igénybevételének feltételei:

(1) Tanévkezdési támogatásban részesülhet:

a) az a nappali tagozaton helyben tanulmányokat folytató kiskorú,

b) az a speciális képzésben részt vevő, más településen tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

c) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.

(2) A tanévkezdési támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege:

a) általános iskolás gyermek esetén: 5.000,- Ft/gyermek,

b) középiskolás gyermek esetén: 5.000,- Ft/gyermek.

Az igényléseket a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz, Szarka Henrik igazgatási ügyintézőhöz kell benyújtani. A tanévkezdési támogatási kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 01. napjától szeptember 30-ig terjedő időszak. E határnapon túl benyújtott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Az iskolakezdési támogatás a „Települési támogatás megállapítása iránti kérelem” nyomtatványon igényelhető, mely személyesen átvehető a hivatalban. A tanévkezdési támogatás iránti kérelem mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról.

(Tájékoztatom, hogy a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolába járó gyermekek esetében az iskolalátogatási igazolást a hivatal megkéri.)

Hajmáskér, 2021. augusztus 1.

 

Köbli Miklós  sk.

   polgármester