Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Tájékoztató a kata adójának új szabályairól

Populáris hír

A megváltozó kisadózó vállalkozók tételes adójának új szabályai, érintik az iparűzési adófizetést és adókötelezettségeket is.

Tájékoztató a kata adójának új szabályairól

A megváltozó kisadózó vállalkozók tételes adójának új szabályai, érintik az iparűzési adófizetést és adókötelezettségeket is.
Az Országgyűlés elfogadta az „új KATA" törvényt /2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók
tételes adójáról/. Fontos változás lesz, hogy például: csak egyéni vállalkozó lehet katás, valamint csak
főfoglalkozásként lehet katázni. Az „új KATA", a kisadózó vállalkozók tételes adója az eddiginél
magasabb, évi 18 millió forint bevételi értékhatárig kínál egyszerű és kedvezményes adózási módot a
legkisebb egyéni vállalkozóknak. Az „új KATA" szabályai 2022. szeptember 1-én hatályba lépnek, a
választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az állami adó- és
vámhatósághoz, mely nyilatkozat alapján az adóalanyiság 2022. szeptember 1-jétől jön létre.
Az „új KATA"-ba jelentkezőknek - a NAV-hoz történő bejelentés mellett - egy egyszeri bejelentés
kell majd tenni az önkormányzati adóhatóság felé is.
Akik nem tudnak az „új KATA"-ba belépni, nekik az idén már semmiféle adóadminisztrációt nem
kell teljesíteniük, azaz bevallást és bejelentést sem kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé!


MIT KELL TENNEM, HA KISADÓZÓ VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJÁT FOGOM
VÁLASZTANI A NAV-NÁL?


2022. október 15-ig bejelentés az önkormányzat felé
Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat felé fizetendő helyi iparűzési adót az említett kisadózó
vállalkozók tételes adója nem váltja ki automatikusan, így arra vonatkozóan az adózóknak majd külön
adókötelezettsége/bejelentési kötelezettsége lesz. A tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére –
jogvesztő határidővel - 2022. október 15-ig van lehetősége az adózónak a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (9) bekezdés alapján.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
választani a kisadózó vállalkozók tételes adóját, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az
önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az
adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton - jelenteni – az előírt
nyomtatványon - az önkormányzati adóhatóságnak! Az iparűzési bejelentkezési, változás
bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
Helyi iparűzési adófizetés az önkormányzat felé
A Htv. 39/B. § (4) bekezdés b) pontja alapján az időarányos adórészlet esedékessége: 2022. október
15-e, illetve 2023. január 15-e lesz.


MIT KELL TENNI, HA KISADÓZÓ VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJÁT NEM FOGOM
TUDNI MAJD VÁLASZTANI A NAV-NÁL?


A KATA („régi KATA") - a kihirdetésre váró törvény alapján - 2022. augusztus 31-ével megszűnik.
Ezért – a törvény erejénél fogva – megszűnik a mai értelemben vett „régi KATA" adózókra vonatkozó
speciális, egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítási módszer (tételes iparűzési adóalap szerinti
adózás).Az önkormányzati adóhatóság a számítógépes rendszerében az adózási módot hivatalból fogja lezárni
és az időarányos adórészt is hivatalból fogja elszámolni (törölni). Ebben a tekintetben az adózónak
nincs külön bejelentési/bevallási kötelezettsége.


A Htv. 39/B. § (3) bekezdés értelmében az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást
választó KATA-alany 2022. szeptember 15-én esedékes második adórészletét hivatalból csökkenti az
önkormányzati adóhatóság a 2022. szeptember 1-je és 2022. december 31-e közötti napi időarányos
összeggel (122 nap/365 nap 2,5 millió forint) érvényes adómértékkel.
Abban az esetben, ha az adózó az önkormányzati adókedvezményt, adócsökkentést kíván igénybe
venni, úgy 2023. január 15-ig nyújthat be - NAV-on keresztül - elszámoló adóbevallást (22HIPAK).


Ha az adózó nem lesz jogosult a tételes iparűzési adóalap-megállapítás szerinti egyszerűsített adóalap-
megállapításra, akkor – a Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján –
nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti
időszakra. A 2023. május 31-éig benyújtandó hipa bevallásában (22HIPAK) fog a végleges
iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti
időszakra. Ekkor dönthet arról is az adózó, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-
e (átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként) vagy tételes adóalap-számítást
alkalmaz.


Köszönjük az érintettek szíves közreműködését.


Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága