Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Közlemény

Közszolgálati hír

"Hajmáskér II. – kavics” bányatelek

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) a MAGYAR KŐTÖRŐ Zúzalékgyártó Kft. (székhelye: 8100 Várpalota, külterület hrsz. 0198/11., KÜJ: 101820282, KSH törzsszám: 12747999-2370, a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazásából Piller Péter (a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem és mellékelt „A Hajmáskér II. - kavics” bányatelek tervezett bővítésének előzetes vizsgálati dokumentációja” (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján a „Hajmáskér II. – kavics” bányatelek (cím: 8192 Hajmáskér külterület 060/3-6, 060/37 hrsz., KTJ:102686246) tervezett bővítésével kapcsolatosan VE/30/03883/2023. ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárás indult, melyről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgya: A „Hajmáskér II. – kavics” védnevű bányatelek bővítésének előzetes vizsgálata. Ügyiratszám: VE/30/03883/2023.

Az eljárás megindításának napja: 2023.03.20.

 Az ügyintézési határidő: 45 nap.

 Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be

 a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

 b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: 

Szentes Norbert, 88/550-935

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:

 Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,

 Központi e-mail cím: [email protected]

 Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek 

 

További információ a letölthető dokumentumban, a galériában található.