Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Óvodapedagógus munkakör Hajmáskér

Közszolgálati hír

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8192 Hajmáskér, Rákóczi utca 13.

Lurkó Óvoda Hajmáskér 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX111. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Lurkó Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8192 Hajmáskér, Rákóczi utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A köznevelési törvény előírásai alapján meghatározott pedagógiai, szakmai feladatok, tanügyigazgatási, adminisztratív feladatok, a teljes munkaidő kitöltése alatti egyéb feladatok. 


Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX111. törvény rendelkezései az irányadók. 


Pályázati feltételek: 

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  •  szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Boglárka nyújt, a 30/4683561 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Lurkó Óvoda - Hajmáskér címére történő megküldésével (8192 Hajmáskér, Rákóczi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  • Elektronikus úton Tóth Boglárka részére a [email protected] E-mail címen keresztül

vagy

  • Személyesen: Tóth Boglárka, Veszprém megye, 8192 Hajmáskér, Rákóczi utca 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beadási határideje után, a kiválasztott pályázókat a munkáltató személyes interjúra hívja. Az interjún megjelenők közül kerül kiválasztásra az óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

Hajmáskér Önkormányzat Honlapja