2018. április 23. hétfő, 18:27

TIOP

Információkérés

Polgármester
Jegyző
Elérhetőség

Ingatlanok

Eladó ingatlan

Védett növények

 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények
 • Védett növények

Önkormányzat elérhetősége

Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.
Tel.:06/88-587-470, Fax.: 06/88-587-471
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.
Tel.: 06/88-587-470, Fax.: 06/88-587-471
Kezdőoldal Településrõl
Település története
2008 október 01., szerda 21:22
  HAJMÁSKÉR MÚLTJA, JELENE


 • Hajmáskér a középkor óta magyarok lakta község, amely Veszprémtõl 13, a Balatontól 12 kilométerre keletre, a Séd folyó völgyében, a 8-as fõút mellett terül el. Oklevelekben Keer /1343/, Hadmasker /1424/, Haymaskér/1702/ néven szerepelt. A helynév elõtagja a hagyma szóból származó nyelvjárási hajmásból, az utótagja pedig a Kér törzsnévbõl származik, Ez azt jelenti, hogy õslakói a honfoglaló hét törzs egyikéhez, a Kérhez tartoztak.

 • A XVIII. században 379 lelket írtak össze. 1857-ben ezer fõt, 1869-ben 929-et. A nagyobb mértékû gyarapodás a századforduló után, a monarchia katonai kiképzõ tüzérségi fõiskolájának megszervezésével függ össze. A község határában lévõ hatalmas lõteret a honvédség ma is használja. 1930-ban 2200, 1941-ben 4711 lélek lakta a falut, illetve a laktanyaegyüttes közelébe épített lakótelepet. A községben 1945-ig nyolcszáz – kilencszáz fõt foglalkoztató hadiüzem is mûködött.

 • A község településtörténetének és ebbõl következõen identitástudatának következõ nagyon jelentõs állomása a katonai telep megépítése volt 1908-1911-ben. Ezzel végleg intézményessé vált a vidék évszázados katonai jellege. A tüzérségi lövõiskola, lõtér, a “tábor” és létesítményei a monarchia állítólag legnagyobb katonai telepének, egy valóságos modern városnak a megteremtését jelentették, ami feltétlenül hatott a falu népének életére, mindennapjaira és mentalitására is.

 • A hatalmas, soképületû hajmáskéri katonai bázist 1944-ben a németek, 1945 után a szovjet hadsereg használta egészen 1990. november 15-ig. Az országból kivonuláskor az elsõ szovjet katonai szerelvény Hajmáskérrõl indult.

 • A falu mellett található a szépen rendben tartott katonai temetõ, ahol békében nyugszanak egymás mellett több nemzet katonafiai /német, szerb, orosz stb./.

   

 • HAJMÁSKÉR JELENE:

  A település lakossága 1989-tõl 1999-ig megduplázódott. Jelenlegi lélekszám:3060 fõ (2006. febr. havi állapot)
  A lélekszám növekedés az 1995. és 1999. évek között az összes növekedés felét tette ki.

  1989. évben 1325 fõ ebbõl kiskorúak 225 fõ (17%)

  1995. évben 1980 fõ

  1999. évben 2592 fõ ebbõl kiskorúak 649 fõ (25%)

  2006. decemberi adat: 3108 fõ. Ebbõl 0-18 év között: 775 fõ, 19-60 év között: 1945 fõ, 60 év felett: 388 fõ.

  A lakosság korábbi lélekszámához viszonyított aránytalan növekedése számos tekintetben megváltoztatta a település szerkezetét. Hajmáskér lakosságát a lassú öregedés jellemezte 1989-ig. Az ezt követõ idõszak gyors ütemû bevándorlása megfiatalította a községet. Ennek fõ oka a felszámolt helyi szovjet laktanyához tartozó tiszti lakások viszonylag áron aluli megvásárlása volt. Az ország különbözõ részeibõl költöztek a megvásárolt lakásokba. A lakások jelentõs részét az állam által biztosított lakáscélú támogatás igénybevételével vásárolták meg. A hirtelen megemelkedett lélekszámmal szemben a település infrastruktúrája jelentõsen lemaradt. Folyamatos igény jelentkezik férõhelybõvítésre a községi óvodánál, általános iskolánál is. A feltételek megteremtését az önkormányzat nehezen tudja biztosítani.
  Az utóbbi években jelentõs beruházások valósultak meg a településen: gázhálózat, szennyvízcsatorna hálózat kiépítése az egész településen.
  A telefonhálózat bõvítése során minden hajmáskéri lakos részére elérhetõvé vált a telefoncsatlakozás.
  A község önkormányzata számára nagy kihívás a hatalmas katonai bázis ésszerû hasznosítása, civilesítése. A volt katonai ingatlanokat vállalkozók vásárolják meg, ahová különféle üzemeket, éttermet, raktárakat, stb. telepítenek.


 

Eseménynaptár

Utolsó hónap április 2018 Következő hónap
H K SZ CS P SZ V
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30